Djeca sa poremećajem iz autističnog spektra, zbog poteškoća koja imaju, teže ostvaruju socijalne kontakte odnosno ulaze u igru sa vršnjacima. Zato je, ovim aktivnostima, potrebno posvetiti posebnu pažnju i podsticati njihovu socijalizaciju. Kao i kod sve djece, spontana igra sa vršnjacima je bitan dio njihovog odrastanja. Ali za ono što većini djece bez poteškoća spontano polazi za rukom, djeci iz spektra će trebati diskretna podrška.

Prvo treba imati na umu da djeca primijete različitost, ali za razliku od odraslih, oni ne kriju radoznalost i interes za ono što je drugačije kod drugog djeteta. Isto tako, oni nemaju ukorijenjene predrasude i lakše prihvaćaju različitosti. Međutim, kako mogu biti otvoreni u prihvaćanju, mogu biti otvoreni i u odbacivanju. Imajte na umu da dijete sa poteškoćama iz autističnog spektra nećete nikad moći u potpunosti zaštiti od eventualnog odbacivanja, ruganja i sl. Ali uključujući ga u kontakt sa vršnjačkom grupom, pomoći ćemo mu da se sa tim nauči nositi. Ne ulazeći u izuzetne i ekstremne slučajeve, uz malo domišljatosti možemo uvesti dijete sa invaliditetom u svijet zajedničke igre.

Nije točno da se djeca sa poteškoćama trebaju družiti samo sa „sebi sličnima“, naprotiv. Od međusobne interakcije odnosno uključivanja djece sa poteškoćama u aktivnosti sa djecom bez poteškoća, koristi imaju i jedni i drugi. Na tome se zasniva čitav koncept inkluzivnog društva i inkluzivnog obrazovanja o kojem se posljednjih godina mnogo govori. Izvršena su brojna istraživanja i mnogi autori su se bavili pitanjima dobrobiti uključivanja djece sa poteškoćama u redovne aktivnosti u zajednici. Neki od zajedničkih
zaključaka u kojima se slažu su da kroz druženje djeca sa poteškoćama iz autističnog spektra:

• razvijaju društvene vrijednosti, poglede na svijet,
• unaprijeđuju opće sposobnosti,
• vježbaju socijalne vještine, uče kako se priključiti grupi,
• stvaraju uzore među vršnjacima koji mogu djelovati motivirajuće,
• više su motivirana za terapiju i rehabilitaciju,
• izgrađuju samopoštovanje i
• bolje razumiju svoja ograničenja ali i svoje sposobnosti.

Jednako tako i djeca bez poteškoća, kroz druženje sa djecom koja imaju poteškoće, ostvaruju korist koja se ogleda u:

• dobivaju priliku da uče o različitostima i bolje ih razumiju,
• uče se osjetljivosti prema potrebama drugih,
• spoznaju da je poteškoće moguće prevladati i
• uče nove socijalne vještine interakcije sa djecom različitih sposobnosti.

Kada je djetetu potrebna podrška u uključivanju u igru sa vršnjacima, slobodno improvizirajte. Ne treba forsirati prihvaćanje od strane vršnjaka, ali treba osigurati prisustvo djeteta čak kada ono i ne učestvuje u igri. Kada se prihvaćanje jednom dogodi, ohrabrite dijete u tome i pomozite mu da pronađe ulogu u skladu sa mogućnostima koje ima.

kids-play-ftr