mummy

Uz vrlo malo materijala možete pretvoriti dijete u zabavno čudovište.

CILJEVI:

  • igra sa drugima
  • proprioceptivna stimulacija
  • vestibularna stimulacija
  • mašta

POTREBAN MATERIJAL:

  • elastičan zavoj ili dugačak šal

PRIPREMA:

Razmotajte zavoj da bude spreman za omotavanje oko djeteta.

UPUTE:

Neka jedno dijete stoji mirno dok ga drugo po vašim uputama zamata zavojem. Potaknite zamotano dijete da imitira ukočeni hod mumije. Zajedno ispuštajte zvukove koji prate mumijin hod.

 

VARIJACIJE:

  • zamotajte dio tijela i pretvorite igru u igru liječnika i bolesnika. Neka liječnik liječi bolesnikovu ruku ili nogu
  • zamotajte plišanu igračku i pretvorite je u mumiju koja lovi djecu

ŠTO UČIMO:

 

Pritisak zavoja može biti vrlo udoban za dijete koje traži proprioceptivni podražaj. Dok hoda zamotano unaprjeđuje vještinu održavanja ravnoteže.

Zamatanje drugih čini dijete svjesnim kako i oni imaju iste dijelove tijela, te kako uživaju u dodirima.

Kroz varijacije ove igre dijete dobiva priliku koristiti maštu i pretvarati se kako je liječnik, bolesnik ili prestrašeno dijete koje bježi od zamišljene mumije.

PRILAGOĐAVANJA:

Djetetov temperament određuje da li će dijete htjeti biti zamotano cijelo, da li će htjeti da i ruke budu zamotane ili da će zamotani biti samo određeni dio tijela. Neka djeca obožavaju duboki pritisak, dok ga druga djeca izbjegavaju. Vodite o tome računa dok odlučujete tko će i koliko biti zamotani, te tko će zamatati.

Ugodnu zabavu!