balloons

Igra sa balonima je jedna od najboljh jer baloni dobro privlače pažnju, te su lagani i jednostavni za igru. Ova igra koristi balon kao bejzbol lopticu. Balon se polagano kreće tako da ga i početnici bez poteškoća mogu udariti.

CILJEVI:

 • okulomotorna koordinacija
 • svjesnost uloge
 • pažnja
 • motoričko planiranje
 • modulacija
 • prostorna svjesnost
 • vestibularna stimulacija

MATERIJALI:

 • smotuljci novina
 • ljepljiva traka
 • baloni

PRIPREMA

Napravite palicu od smotuljka novina, te ga zaljepite. Veći smotuljak – veća palica.

UPUTE:

Bacite balon prema djetetu koje drži palicu. Ohrabrite dijete da udari balon ili neka mu odrasla pomogne na način da stane iza djeteta i fizički pomogne odrediti pravi trenutak za udarac. Kada dijete udari balon, potaknite drugu djecu da ga uhvate. Neka se djeca izmjenjuju u ulogama bacača, udarača i hvatača.

ŠTO UČIMO:

 • djeca vježbaju koordinaciju pokreta i vremena kako bi ostvarili kontakt sa balonom. Mogu vidjeti rezultat svog pokreta i prilagođavati svoje postupke kako bi postigla željenu posljedicu.
 • djeca uče kako svatko ima drugačiju ulogu. Netko baca, netko udara, a netko hvata.
 • ravnoteža i prostorna svjesnost je pod izazovom kako trče za balonom i izbjegavaju kontakt sa drugom djecom.

MODIFIKACIJE:

 • neka djeca će imati poteškoća prilikom praćenja balona dok ga hvataju. Zbog toga mogu izgubiti interes, te ih je potrebno verbalno poticati na sudjelovanje.
 • djeci koja imaju poteškoća sa koordinacijom vremena i pogleda će biti potrebno fizičko vođenje.