ds170314_jobs.jpgNova studija je pokazala da se uz pružanje ispravne podrške i edukacije gotovo svi mladi s autizmom uz poticaj mogu zaposliti i na poslu napredovati.

Devet od deset mladih osoba s autizmom u tranziciji koje su sudjelovale u intenzivnoj pripremi za zapošljavanje su po završetku srednje škole same zarađivale svoj kruh barem još tri mjeseca nakon završetka srednje škole. Još bolja je vijest kako je 87% tih mladih osoba s autizmom svoj posao zadržalo i godinu dana od završetka obrazovanja.

Za usporedbu, u kontrolnoj skupini koja nije sudjelovala u intenzivnom programu samo je 6% imalo posao nakon tri mjeseca, a 12 % nakon godinu dana od završetka obrazovanja. Podaci su to koje je objavio časopis „Autism“.

Voditelj studije na sveučilištu u Virginiji izjavio je kako rezultati ove studije pokazuju očiti potencijal stručnog usavršavanja mladih osoba s autizmom kao i osjetljivost poslodavaca za zapošljavanje i pružanje potpore mladima u spektru autizma.

U studiji je sudjelovao 31 učenik s poremećajem iz spektra autizma u dobi između 18 i 21 godine. Svi oni su pohađali program pod nazivom „SEARCH plus ASD Supports“. Njihova iskustva su uspoređena s iskustvima njihovih 18 vršnjaka koji su završili srednjoškolsko obrazovanja bez ovakvog tipa intenzivnog treninga. Svi su oni bili polaznici specijalnih škola jer nisu zadovoljavali akademske kriterije za redovno obrazovanje.

Kroz devetomjesečni intenzivni program, polaznici su posljednju akademsku godinu proveli stažirajući u različitim velikim javnim organizacijama poput bolnica, državnih ureda ili banaka gdje su dobili odgovarajuću podršku na svom radnom mjestu kao i sudjelovali u nastavi. U program su ukomponirane tehnike primjenjene analize ponšanja kako bi se najbolje pristupilo komunikacijskim poteškoćama mladih polaznika u spektru autizma.

Gotovo svi mladi koji su bili polaznici programa su pronašli i zadržali svoje poslove nakon završetka školovanja, te napredovali u broju radnih sati kao i plaći, dok oni koji nisu sudjelovali su se mučili kako bi pronašli posao, a ako bi ga i pronašli, zarađivali su minimalnu plaću.

Profesori navode kako su i osobe koje su bile u intenzivnom programu kroz vrijeme postale manje ovisne o podršci. S druge strane, njihovim vršnjacima koji nisu imali priliku sudjelovati u programu podrška je postala još potrebnija. Primijetili su da se kod nekih od njih kojima je bila potrebna izrazito velika podrška, ona značajno smanjila.

Primjerice, jednom učeniku je bila potrebno stalno verbalno usmjeravanje kako bi pokazao primjerenu socijalnu interakciju s ostalim zaposlenicima. Hihotao bi se, nepristojno zurio i pratio ih dok bi mu se obraćali. Bilo mu je potrebno verbalno usmjeravanje barem jednom dnevno od 30 minuta do 2 sata. Do kraja studije, takva podrška mu više nije bila potrebna.

Ovakvo intenzivno stručno usavršavanje ekvivalent je intenzivnoj ranoj intervenciji koja je postala zlatni standard rada s djecom u spektru u najranijoj dobi. Daljnji razvoj treninga za zapošljavanje je u tijeku, a provoditelji programa naporno rade na njegovom standardiziranju kako bi se on mogao provoditi i replicirati po srednjim školama.

izvor