Oznake

, , , , , , , , , , ,

Sve naše perceptivne i kognitivne vještine integrirane su na višoj razini izvršnim sustavom.  Izvršne funkcije usmjeravaju i reguliraju kognitivne funkcije. Izvršne funkcije ne pitaju može li dijete nešto učiniti, već hoće li to učiniti i kako. Izvršne funkcije su samoregulirajuće i kontrolne funkcije koje usmjeravaju i organiziraju ponašanje, a uključuju sposobnosti koje omogućuju djetetu ili osobi da se uspješno angažira u nezavisnom i svrhovitom ponašanju. Jednostavnije rečeno, izvršne funkcije nam pomažu regulirati, kontrolirati i upravljati našim mislima i ponašanjem. Kako bismo primijenili stečenu vještinu, uvijek moramo imati cilj, odrediti korake ka cilju, logično ih poredati i na kraju, moramo te korake slijediti.

EF2.jpg

 

Procjenjuje se da oko 80% osoba sa autizmom ima poteškoća sa izvršnim funkcioniranjem. Obzirom da je izvršno funkcioniranje veliki skup funkcija, kod djece i odraslih osoba sa autizmom se manjak u izvršnom funkcioniranju može očitovati na različite načine. Neka djeca obraćaju detalje na najsitnije detalje, ali ih nisu u stanju povezati u jednu cjelinu. Neka djeca i osobe imaju problema ako istovremeno trebaju upamtiti više pojmova ili misli. Neka djeca i osobe imaju problema sa održavanjem pažnje i organiziranjem misli i radnji. Impulzivne reakcije su također povezane sa poteškoćama u izvršnom funkcioniranju. Važno je naglasiti da inteligencija nema veze sa izvršnim funkcioniranjem. Događa se da dijete koje ima viši stupanj inteligencije zbog poteškoća sa izvršnim funkcioniranjem dobije niži rezultat. Nakon što se poteškoće eliminiraju ili ublaže, imaju bolji rezultat na testu.

Koje su to izvršne funkcije?

 1. Kontrola impulzivnosti – pomaže djetetu razmisliti prije nego nešto uradi. Djeca sa manjkom kontrole impulzivnosti su sklonija neprimjerenim izjavama i postupcima, te rizičnom ponašanju.
 2. Emocionalna regulacija – pomaže djetetu regulirati osjećaje. Djeca sa lošom emocionalnom regulacijom često preburno reagiraju. Teško podnose kritiku, te im je potrebno više vremena da se “priberu” kada nešto krene krivo.
 3. Fleksibilno razmišljanje i apstrakcija – pomaže djetetu da se prilagodi u neočekivanoj situaciji. Djeca sa rigidnim razmišljanjem mogu postati frustrirana kada ih se navodi da razmišljaju iz tuđe perspektive.
 4. Radna memorija – pomaže djetetu zapamtiti potrebne ključne informacije. Djeca sa slabom radnom memorijom imaju poteškoća sa slijeđenjem uputa iako ih imaju zapisane ili im ih nekoliko puta ponovite.
 5. Samoopažanje / samosvjesnost – omogućuje djetetu da samo procjenjuje kako ono nešto radi. Djeca sa poteškoćom u samosvjesnosti su često iznenađena npr. lošom ocjenom ili negativnim komentarom.
 6. Planiranje i organizacija – pomaže djetetu u određivanju ciljeva i planiranju načina da ih ostvari. Djeca sa poteškoćama u planiranju i organizaciji ne mogu procijeniti koji su dijelovi nekog zadatka najvažniji.
 7. Inicijacija – pomaže djetetu da započne aktivnost. Djeca sa poteškoćama u inicijaciji se mogu ukočiti jer ne znaju od kuda započeti.
 8. Organizacija – pomaže djetetu i fizički i mentalno biti ukorak sa svojim mislima i radnjama. Djeca sa poteškoćama na ovom planu često gube stvari, ne uče na pogreškama i imaju teškoća sa redoslijedom aktivnosti.

 

Kako pomoći djetetu?

 

 

Na ovom linku možete pronaći vježbe za poticanje i poboljšavanje izvršnih funkcija. Kada se radi o autizmu, odaberite vježbe koje su u skladu sa djetetovim interesima, ali i kognitivnim sposobnostima. Ovo su aktivnosti koje možete raditi kod kuće, no nemojte zaboraviti povjeriti dijete i stručnjacima.

Zapamtite da poteškoće u izvršnom funkcioniranju ruše i motivaciju. Stoga ćete mnoge probleme moći riješiti i podizanjem motivacije. Dijete sa autizmom motivirate na način da:

 1. skratite upute i pojednostavite zadatak, razlomite ga na više dijelova
 2. uklonite sve što djetetu može odvući pažnju (distraktori)
 3. koristite vizualnu podršku

 

 

Ovako izvršno funkcioniranje izgleda u praksi:

EF