legoth

LEGO bazirana terapija je program socijalnog razvijanja namijenjen djeci sa autizmom ili nekim drugim socijalno-komunikacijskim poteškoćama. Razvio ga je dr. Dan LeGoff, klnički neuropsiholog iz Philadelphije. U suradnji sa Ginom Gomez de la Cuesta, program je dodatno usavršen, te se provodi u Istraživačkom centru za autizam u sklopu Sveučilišta Cambridge, UK.

LEGO kocke su sistematska, predvidljiva igračka koja ima određena pravila i ograničenja, no unatoč njima kocke dozvoljavaju djetetu da bude kreativno koliko ono to želi. Terapija se odvija kroz osam tjedana, po dva sata tjedno. Raditi se može individualno ili u grupi, a svako dijete ima svoj zadatak. Tako jedno dijete glumi inženjera, opisuje zadatak i daje upute drugima. Drugo dijete je dobavljač, odnosno pronalazi odgovarajuće kockice. Treće dijete je graditelj, odnosno spaja dobavljene kockice i spaja ih po naputku inženjera. Uloge se kroz program mijenjaju tako da svako dijete proradi sve uloge. Dijeleći zadatak, zajedno radeći na njemu, komunicirajući, te zajednički rješavajući problem, djeca vježbaju mnoge vještine sa kojima inače imaju poteškoća.

Zadatak terapeuta koji nadgleda proces je naznačiti djetetu probleme koji se javljaju, te ga usmjeriti kako da samo dođe do rješenja u otklanjanju društvenih poteškoća. Tvorci programa ističu kako je LEGO terapija vrlo učinkovita u učenju djeteta stvaranju odnosa sa drugima. Navode kako učinkovitosti ove terapije doprinosi i to što su LEGO kocke poznate i vrlo drage većini djece. Tako program sa zadovoljstvom polaze i mnoga djece kojima su standardni programi za usvajanje društvenih vještina teški i stresni.

Sva do sada provedena istraživanja su bila pri radu sa djecom koja imaju visokofunkcionirajući oblik autizma, no tvorci pristupa napominju kako se on može prilagoditi i djeci sa nižom razinom izvršnog funkcioniranja.

Više o pristupu možete pročitati ovdje.