softplay3.jpg

Znanstvenici su kroz novu studiju dokazali kako predškolarci sa poremećajem iz autističnog spektra postižu više uspjeha u unaprjeđenju govora i komunikacije kada odgajatelji koriste pojednostavljeni oblik bihevioralne terapije kroz koju se naglašava združena pažnja u radu jedan na jedan. Ova studija je među prvima koja je dokazala da se rana intervencija bihevioralnom terapijom i djetetom u centru aktivnosti može uspješno prilagoditi školskom okruženju. Rezultati ove studije objavljeni su u časopisu “Autism and Developmental Disabilities”.

Autorica ovog tretmana je psihologinja Connie Kasari koja je ovaj oblik intervencije razvijala zadnjih 15 godina. Ime tretmana je JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and Regulation). JASPER naglašava združenu pažnju i zajedničke interese uključujući dijete u igre rutine bogate i verbalnom i neverbalnom komunikacijom.

JASPER se od mnogih intervencijskih tretmana razlikuje po tome što terapeut prati djetetovo vodstvo, a ne usmjeruje mu pažnju. Terapeut potiče dijete da radije samo inicira interakciju nego da isključivo odgovara na terapeutove zahtjeve.

Ranije studije su pokazale da JASPER značajno poboljšava društvenost i komunikaciju djeteta sa autizmom kada je dijete tijekom terapije u centru aktivnosti, pod vodstvom visoko educiranog bihevioralnog terapeuta.

Ova studija promovira JASPER iz terapije u kojem je dijete u centru aktivnosti prema modelu primjenjivom na školsko okruženje i male grupe, fokusirajući se na interakciju među djecom i odraslima. Nadalje, studija potvrđuje opravdanu nadu kako se intervencije poput JASPER-a lagano mogu prilagoditi i primijeniti na postojeće strukture učionica. Većina predškolaraca sa autizmom dobiva veći dio usluga intervencija upravo u skupnim okruženjima, te odgajatelji ili pomoćnici moraju dijeliti pažnju između u prosjeku 8 do 12 djece.

Tijekom istraživanja oformilo se dvanaest skupina od po osmero djece u svakoj skupini. Polovica skupina bila je kontrolna skupina, a intervencija je trajala osam tjedana. Odgajatelji i asistenti su provodili tehnike iz JASPER intervencije kroz 15-minutnu igru na dan. Tijekom prva četiri tjedna su i istraživači sudjelovali u igri, dok su zadnja četiri tjedna samo provodili nadzor.

Nakon završene intervencije od osam tjedana, istraživači su bilježili koliko često djeca sama iniciraju socijalnu interakciju i koliko sudjeluju u zajedničkoj igri pretvaranja. Također su promatrali govor sa posebnim osvrtom na broj korištenih riječi prilikom verbalne komunikacije. U usporedbi sa kontrolnom skupinom, djeca koja su primila intervenciju su pokazala značajno više združene pažnje, te su također češće inicirala verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Djeca su nakon provedene intervencije koristila duži niz riječi nego inače u komunikaciji sa odgajateljem. Istraživači naglašavaju kako su se opisana poboljšanja nastavila po povratku u redovno okruženje i tri mjeseca nakon provedene intervencije.

Iako su individualizirani tretmani izuzetno vrijedni, djeci sa autizmom moramo pružiti podršku u primjeni stečenih vještina i u svakodnevnom okruženju poput škole. Važno je da znanstveno utemeljeni tretmani budu praktični i za korištenje u učionici kako bi ih učitelji jednog dana mogli lakše integrirati u djetetovom razredu.

 

Autism Speaks