Autizam - vodič za roditelje

Vodič za roditelje pod naslovom “Tretman djece sa poremećajima u autističnom spektru” je izrađen i štampan u okviru projekta “Uspješnost rane intervencije kod djece u autističnom spektru predškolske i rane školske dobi” koji financira „In fondacija“, fondacija za unaprjeđenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH (INF).
Priručnik je namijenjen prije svega roditeljima djece sa poremećajima u autističnom spektru, a može biti od velike pomoći i stručnjacima koji rade u praksi sa djecom sa poremećajima u autističnom spektru. Svrha ovog priručnika je da se pruži pomoć obiteljima djece u autističnom spektru i terapeutima, da bi poboljšali komunikaciju i socijalnu interakciju kod svog djeteta. U ovom priručniku su također opisane poteškoće kroz koje prolazi dijete u autističnom spektru i njegova obitelj. Navedeni su primjeri i kroz slikovni materijal prikazano kako pomoći djetetu u autističnom spektru da se organizira u svom okruženju. Na temelju tih opisa, nastojali smo približiti svjet u kojem žive djeca i kako im kroz određene postupke možemo pomoći.
U ovom “Vodiču za roditelje” sadržane su upute za rad sa djecom sa poremećajima u autističnom spektru, koja predstavljaju spregu teorijskog i praktičnog znanja, koje su terapeuti koji rade u “Malom svijetu” stekli tokom brojnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Grupa govorno-jezičkih patologa iz Amerike (SPG) su u nekoliko navrata kroz rad sa djecom u autističnom spektru proveli teorijsku i praktičnu edukaciju terapeuta u “Malom svijetu”. U ovom “Vodiču” je navedeno i objašnjeno šta se u toku trosatne seanse u “Malom svijetu” radi sa djetetom koje ima poremećaj u autističnom spektru od podučavanja djeteta, imitaciji različitih pokreta i zvukova, do uključivanja u vježbe koje pomažu senzornoj integraciji različitih osjeta koje dijete prima.
Iskoristit ćemo ovu priliku da roditeljima predložimo da se više bave svojom djecom, da se igraju sa njima, razgovaraju, a ne da djeca sate i sate provode ispred televizora ili računala u svrhu učenja nekog stranog jezika, prije nego su savladali maternji jezik.
Zahvaljujemo se „In fondaciji“ na financijskoj podršci za tiskanje ovog priručnika

sadržaj

Priručnik možete besplatno preuzeti na poveznici:

Autizam-vodic-za-roditelje