image

Francuski znanstvenici su identificirali marker na mozgu koji je specifičan za autizam, a vidljiv je na MR snimkama kod djece u dobi od dvije godine naviše. Abnormalnost se sastoji u plićem naboru u području mozga zvanog Broca.

Broca je područje mozga nazvano po francuskom neurokirurgu, a nalazi se u lijevom frontalnom korteksu mozga. To područje je bitno za govor, tj. za proizvodnju početnih motoričkih signala koji kontroliraju glasnice, jezik, usne, dijafragmu i druge dijelove tijela potrebnih za govornu komunikaciju. Područje Broca poznato je kroz Broca afaziju (pogonsku afaziju), odnosno gubitak govora uslijed traume mozga.

Ovo otkriće može biti od koristi u ranoj dijagnostici autizma, a objavljeno je 12.1.2016 u časopisu “Biology Psychiatry: Cognitive Neurosciences and Neuroimaging”.

Nedavne neuroradiološke tehnike snimanja i analize su dale naslutiti prisutnost abnormalnih kortikalnih nabora, no tek se ovom tehnikom uspjelo dokazati postojanje specifičnog markera kod tri poremećaja iz spektra (autizam, pervazivni razvojni poremećaj i Aspergerov sindrom). Abnormalnost je najizraženija kod autizma.

Znanstvenici su ovaj marker nazvali “brazdina jama” (sulcus pit). To je najdublja točka od svake brazde u kori mozga iz koje se razvijaju svi moždani nabori. Znanstvenici su promatrali brazdine jame u 102 dječaka u dobi od dvije do deset godina života podijeljenih u tri skupine (autizam, PDD-NOS i neurotipično razvijena djeca). Kod prve skupine je uočena najplića brazda u usporedbi sa brazdama ispitanika ostale dvije skupine. Zanimljivo je da su upravo djeca sa najvećim poteškoćama u produkciji govora imala najpliće izmjerenu brazdinu jamu.

Ovo otkriće bi moglo omogućiti raniju dijagnostiku koja je do sada bila moguća na osnovu kliničkih znakova, promatranja i razgovora s roditeljima. Studija nadalje omogućava daljnja istraživanja razvoja mozga. Do sada se pretpostavljalo da su kortikalni nabori u potpunosti razvijeni po porodu, no u ovom istraživanju je utvrđeno da se neki površinski nabori nastavljaju produbljivati kroz odrastanje, i to u jednakoj mjeri kod djece s autizmom kao i kod neurotipično razvijene djece.

izvor
istraživanje