wpid-wp-1447450316289.jpegPrema izvještaju američkih vladinih tijela, na svako četrdesetpeto dijete dolazi jedno dijete sa dijagnosticiranim razvojnim poremećajem iz autističnog spektra.
U danas objavljenom izvještaju, američkog centra za prevenciju i suzbijanje bolesti (CDC), te nacionalnog centra za statistiku zdravlja, stoji podatak kako je u 2014. godini kod čak 2.4% djece u Americi dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma.
Zaključak je izveden iz podataka iz upitnika koje je ispunilo 11000 roditelja djece u dobi između 3 i 17 godina. Roditelji su odgovarali na pitanje da li im je tko od liječnika ili drugog stručnjaka u zadnjih godinu dana rekao da njihovo dijete ima autizam, intelektualne ili neke druge razvojne poteškoće.
Za usporedbu, prema podacima za razdoblje između 2011. i 2013. godine, prevalencija autizma bila je 1.25%.
Usprkos velikom porastu pojavnosti, istraživači su izjavili kako je tolika razlika zbog promjena u načinu na koji se roditelje pitalo o autizmu.
Prijašnjih godina su neki roditelji prijavljivali autizam kao drugi razvojni poremećaj.
Upitnik je samo jedna od korisnih metoda za utvrđivanje prevalencije. Prema zadnjim rezultatima drugačijeg istraživanja koji je obuhvaćao medicinsku i obrazovnu dokumentaciju osmogodišnjaka, smatralo se kako je prevalencija autizma u omjeru 1:68.
Pojavnost intelektualnih poteškoća je ostala nepromijenjena, odnosno 1.1%.
Pojavnost drugih razvojnih poremećaja je naglo pala sa 4.84% u 2013. godini na 3.57% u 2014.
Kada se usporedi pojavnost svih razvojnih poremećaja vidljivo je da nema značajnih promjena u 2014. godini u odnosu na ranije godine.

izvor