sinkro

Nova, još neobjavljena studija pokazuje kako je kod osoba s autizmom uočena povećano sinkronizirana aktivnost između različitih područja mozga. Previše istovremenih aktivnosti u mozgu dovodi do poteškoća u svakodnevnom komuniciranju osoba s autizmom.

Mnoge studije su ispitivale neurološku povezanost unutar mozga kod osoba s autizmom, a popularna teorija drži da su promijenjene veze između različitih regija mozga temelj poremećaja iz spektra. Međutim, istraživanja vezana uz povezanost različitih područja mozga su se odnosila na strukturalno povezivanje mozga, odnosno sinapse. Povezanost mjerena u ovoj studiji je zasnovana na drugačijem konceptu.

Samo zato što su u složenoj radnji aktivna dva područja mozga, ne znači da ona i međusobno komuniciraju. Suprotno tome, ona predstavljaju dva različita, samostalna kanala neuroloških aktivnosti.

Znanstvenici su studiju provodili istovremenim snimanjem aktivnosti mozga kod dvije osobe u međusobnoj interakciji, za razliku od ranijih studija u kojima su osobe s autizmom snimane dok bi dobivale glasovne i vizualne impulse.

UPARENO PROCESUIRANJE

U novoj studiji, istraživači su pomoću funkcionalnog MR uređaja skenirali neurološke procese tijekom društvene interakcije kod 19 muškaraca i dječaka s autizmom, a uspoređivali su dobivene rezultate s kontrolnom skupinom u kojoj je bilo 20 tipično neurorazvijenih osoba, koje su odgovarale po spolu i dobi.

Sudionici studije su sudjelovali u nizu video razgovora sa znanstvenicima. Tri do šest minuta su razgovorali o poslu, školi i hobijima. Još tri do šest minuta su istraživači i sudionici naizmjenice recitirali stihove.

Kroz snimanja su znanstvenici ustanovili koja su područja mozga aktivna u isto vrijeme tijekom faze razgovora u obje skupine sudionika. Otkrili su i 19 parova regija mozga koja su više sinkronizirana u radu kod osoba s autizmom nego kod osoba u kontrolnoj skupini.

Mnoga od tih područja su uključena u pokrete osobe i obradu osjetilnih informacija. Na primjer, kod osoba s autizmom je aktivnost u osjetilnoj i motoričkoj regiji mozga više sinkronizirana s aktivnošću dijela mozga koji je odgovoran za pamćenje i samorefleksiju. Ne postoje područja koja su manje sinkronizirana jedna s drugima kod osoba s autizmom u odnosu na kontrolnu skupinu.

U drugoj su analizi znanstvenici usporedili aktivnost mozga tijekom razgovora s aktivnošću tijekom recitiranja pjesmica kako bi se usredotočili na područja koja su posebno uključena u praćenje razgovora. Našli su četrnaest parova područja koja su više sinkronizirana kod osoba s autizmom nego u kontrolnoj skupini. I u ovom slučaju nije pronađena manja sinkronizacija među područjima mozga kod osoba s autizmom u odnosu na kontrolnu skupinu. Područja odgovorna za društvenu interakciju su pojačano sinkronizirana. Štoviše, iznenađujuće je da kod osoba s autizmom ne postoje područja koja imaju slabu sinkronizaciju u radu.

Rezultati pokazuju da osobe s autizmom imaju problema sa finim podešavanjem različitih kanala moždanih aktivnosti vezanih uz različite vidove komunikacije: praćenje govora sudionika, prepoznavanje gestikulacije i govora tijela, tumačenje tuđih misli i namjera, te predviđanje reakcija.

izvor