Sposobnost organiziranja, određivanja rasporeda i prioriteta nam pomaže u planiranju dnevnih aktivnosti i efektivnom iskorištavanju našeg vremena. Međutim, većina osoba s poremećajem iz autističnog spektra s tim radnjama ima poteškoća. U ovom tekstu ćemo objasniti zašto je to tako, i predložiti neke od načina kako im se može pomoći.

Osobe s autizmom mogu imati poteškoće u onome što se naziva „kognitivno funkcioniranje“. Uredno kognitivno funkcioniranje podrazumijeva uredne mentalne funkcije apstraktnog razmišljanja, planiranja i izvršavanja plana, mentalne  fleksibilnosti te odlučivanja, a čije ponašanje je prikladno za pojedinu situaciju što se često naziva izvršnom funkcijom. Uredno kognitivno funkcioniranje uključuje funkcije apstrakcije i organiziranje ideja. Upravljanje vremenom, sposobnost prosuđivanja i rješavanja problema. Osobe s autizmom, dakle, mogu imati poteškoće sa:

 • Obradom informacija
 • Predviđanjem posljedica određene radnje (Ako to učinim, što će se sljedeće dogoditi?)
 • Razumijevanjem koncepta vremena
 • Izvršnim funkcioniranjem (mogu biti usredotočeni na detalje dok su manje sposobni da vide cijelu sliku)

Jedan od ovih četiri primjera ili više njih (pa i svi) mogu utjecati na sposobnost osobe za organizaciju, pravljenje rasporeda i određivanje prioriteta. Na primjer, ako se osoba bori sa konceptom vremena, kako može planirati što će raditi tijekom sljedećeg tjedna?

U daljnjem tekstu se nalazi nekoliko načina (strategija) pomoću kojih osobe s autizmom mogu organizirati i odrediti prioritete dnevnih aktivnosti i zadataka. U početku će vjerojatno biti potrebna veća uključenost roditelja ili skrbnika kako bi se objasnile strategije, te kako bi se pomoglo osobi s autizmom da se na njih navikne. Strategije možete koristiti na više mjesta, kod kuće ili u školi. Stoga je bitno da su u strategije uključeni svi – od obitelji, učitelja, terapeuta do prijatelja, te da se strategije dosljedno provode.

PREDLOŽENE STRATEGIJE

Mnogi od nas koriste određene strategije kako bi si pomogli organizirati dan i odrediti prioritetne zadatke. Na primjer, možemo koristiti popis ili zapisati potrebno u kalendar. Takve strategije mogu biti izuzetno efikasne kod osoba s poremećajem iz spektra, a pogotovo ako se koriste dosljedno od strane svih koji su podrška osobi s autizmom.

Vizualna podrška – slike, popisi, kalendari i predmeti mogu biti dobar način da se pomogne osobi s autizmom u razumijevanju onoga što će se dogoditi i kada. Na primjer, vremenska tablica sa slikama tuša, odjeće, doručka, škole, večere, četkice za zube, pidžame i kreveta označavaju koje će se radnje odvijati tog dana i kojim redoslijedom. To može pomoći osobi s autizmom u planiranju i organiziranju njenog dana.

my day

Označavanje bojama – Boje se mogu koristiti kako bi se naglasila važnost određene obaveze (i pritom pomoglo u određivanju prioriteta obaveza i prolaženju kroz njih logičnim slijedom). Na primjer, obaveza označena crvenom bojom je vrlo važna i hitna, označeno zelenom je obaveza na listi čekanja, dok one obaveze označene plavom bojom nisu toliko važne i ne nalaze se na vremenskoj tablici.

Organzing with washi tape

Upotreba diktafona – diktafoni mogu biti korisni slušni podsjetnik na obaveze, zadatke, događaje ili rokove.

Popisi – Mnogima od nas popisi služe kao podsjetnik na ono što trebamo uraditi i pomažu nam odrediti prioritete. Na jednak način popisi mogu pomoći i osobi s poremećajem iz autističnog spektra. Nadalje, popisi mogu služiti i kao dobar način za označavanje uspjeha ili osiguranje da smo sve s popisa obavili (precrtamo ili stavimo kvačicu).

Elektronička oprema – Mobilni telefoni, računala, radio i TV uređaj također se mogu koristiti za pohranu važnih informacija ili da služe kao podsjetnik. Kalendari na računalu ili mobilnom telefonu mogu imati pohranjene važne datume, Radio i TV uređaji se mogu programirati da se uključe u određeno vrijeme kako bi podsjetili da je potrebno nešto učiniti. Upute se mogu poslati putem tekstualne poruke, što je posebice dobro ako upute trebaju biti jednostavne i kratke. Nadalje, tekstualne poruke su nenametljiv način komuniciranja koji osobu s autizmom neće isticati u grupi ljudi.

Registratori, omotnice i dokumenti – Radove, dokumente i stvari čuvajte na za to predviđenim mjestima kako se ne bi zagubili ili zaboravili.

files

Doba dana, dani u tjednu – Najlakše je koristiti dio dana ili cijeli dan u tjednu kako bi se pomoglo u planiranju i organiziranju obaveza, zadataka i događaja. Na primjer, subota je dan za kupovinu, srijeda je za plaćanje računa i slično.

Društvene priče i strip razgovori – mogu jako dobro poslužiti za ilustraciju posljedica određenih radnji. Na taj način se može pomoći osobi s autizmom da razumije zašto je važno biti dobro organiziran. Što se može dogoditi ako zakasnimo na dogovor ili prekoračimo dogovoreni rok?

rules for school

Nastavni materijal: vrijeme i redoslijed – Na internetu se lagano mogu pronaći materijali ili ideje za samostalnu izradu materijala pomoću kojih možemo pomoći osobi s autizmom da shvati pojam vremena i redoslijeda. To mogu biti npr. kartice, rasporedi i slično. Ti materijali se mogu prilagoditi i koristiti na raznim mjestima i u raznim prilikama.

PRAKTIČNA PRIMJENA STRATEGIJA

Kod kuće

 • Ponedjeljak – pranje odjeće
 • Utorak
 • Srijeda – kupovina hrane
 • Četvrtak
 • Petak – razvrstavanje i plaćanje računa
 • Subota
 • Nedjelja – razvrstavanje otpada i odnošenje u pripadajuće spremnike
 • Svaki dan – pranje posuđa, sušenje i pospremanje na mjesto

Ovi dnevni zadaci mogu biti navedeni na popisu ili ilustrirani na kalendaru. Ako postoji više dnevnih obaveza, neke od njih mogu biti dodijeljene i ostalim članovima obitelji, te označene drugim bojama.

Raspolaganje novcem

To je vještina koju s više ili manje uspjeha svi posjedujemo. Mnoge osobe s autizmom same raspolažu ili će jednog dana raspolagati svojim novcem, kontrolirati potrošnju i plaćanje računa, dok djeca imaju džeparac. U učenju kontrole troškova i raspolaganja novcem pomoći će postavljanje posebnih jasnih uputa o korištenju novca i posljedicama trošenja.

Kupovanje

Kupovanje može biti stresno za osobe s poremećajem iz autističnog spektra zbog gužve i buke. Za osobe koje imaju pristup računalu i internetu, online kupovina može biti rješenje. U suprotnom, pokušajte potaknuti naviku da se u nabavku odlazi sa jasnim popisom namirnica i u vrijeme kada u prodavaonicama nema puno ljudi kako bi se izbjegao stres prouzročen gužvom i bukom.

Učenje

Domaća zadaća, zadaci i rokovi nekima mogu uzrokovati velik stres, dok drugi tome neće pridavati značaj. Vrlo je važno za učenike s autizmom da im se pomogne pravilnim pristupom kako bi ih se podržalo u njihovoj edukaciji. Sljedeće strategije mogu biti od koristi:

 • Praćenje aktivnosti i nastavne cjeline
 • Redovite informacije kod učitelja
 • Obilježavanje nastavnog materijala bojama

Nekim osobama se treba pomoći u pojašnjavanju krajnjeg cilja, te zašto su važni kontinuirani rad i rokovi. Davanje uputa može biti naporno stoga može biti od koristi upotreba komunikacijskih knjiga i diktafona kako bi se smanjio pritisak na učenika po pitanju pamćenja što treba učiniti sljedeće.

Posao

Strategije u radnom okruženju uključuju:

 • Korištenje boja kako bi se ustanovila i razjasnila važnost rokova i određenih segmenata posla
 • Stvaranje jasnog popisa zadataka na početku dana. Zadaci se po izvršavanju označavaju kao učinjeni
 • Redoviti sastanci sa nadređenom osobom kako bi se utvrdilo da osoba razumije što treba činiti i da rad na zadatku napreduje
 • Korištenje dostupnih računalnih programa kako bi se organizirao rad. Na primjer, obilježavanje pristigle elektroničke pošte bojama kako bi se odredio prioritet odgovora.
 • Korištenje kalendara kao podsjetnika za sastanke i rokove

Obiteljske prigode / društvene aktivnosti

Kalendari su praktični za obilježavanje važnih događaja – rođendani, zabave, vjenčanja ili obilježavanje dana predviđenih za druženje, npr. Petak – večer filmova s prijateljima.

izvorni članak