ŠTO JE TEACCH?

TEACCH pristup (Treatment and Education of Autistic and other related Communication Handicapped Children) razvijen je sedamdesetih godina prošlog stoljeća na Sveučilištu Sjeverne Karoline. Osmišljen je kako bi pružio podršku osobama s poremećajem iz autističnog spektra. Koriste se tehnika strukturiranog učenja, vizualnog planiranja i organizacijskih strategija, te predvidljivog okruženja, a sa ciljem da se kod osobe s autizmom poveća samostalnost u svakodnevnim situacijama.

TEACCH pristup temelji se na prihvaćanju različitosti i među samim osobama s autizmom. Za razliku od drugih pristupa i metoda kojima je cilj ublažavanje simptoma i poteškoća koje autizam donosi, te prilagođavanje osoba s autizmom okolini, TEACCH pristup zasniva se na ideji da je okolina ta koja se može prilagoditi svakoj osobi s autizmom kako bi se maksimalno iskoristili individualni edukacijski kapaciteti osobe iz spektra. TEACCH pristup prihvaća da su osobe s autizmom različite, no ne i manje vrijedne u odnosu na tipično neurorazvijene osobe.

Temelj TEACCH pristupa je strukturirano podučavanje. Ono podrazumijeva izradu odgovarajuće strukture koja je individualizirana za svakog učenika:

  • Fizička strukturakakav je razmještaj prostorije za učenje, te nastavnog materijala unutar učionice mogu dovesti do samostalnosti osobe s autizmom. Razmještaj pomaže da osoba s autizmom nauči kada može očekivati pomoć, a kada može djelovati samostalno.
  • Dnevni raspored  pruža učeniku sistematski pristup tako da zna koje će se aktivnosti odvijati, te kojim redoslijedom. Pomaže učeniku da shvati što se treba završiti kako bi se krenulo na sljedeću aktivnost. Raspored može biti prikazan kroz predmete, slike ili u pisanom obliku, a odražava predviđene aktivnosti za cijeli ili dio dana.
  • Sistem rada Strukturirani sistem kojim se učenika objašnjava što treba raditi, što taj rad podrazumijeva, kako će ga učenik izvršiti, te što treba učiniti sljedeće.
  • Vizualna podrškaRadni materijali koji učeniku objašnjavaju zadatak kroz crteže ili slike naglašavajući važnost svake pojedine radnje kao i njihov redoslijed. Prenose učeniku kako i kojim redoslijedom izvršavati zadatak.

teacch učionica

Učionica temeljena na TEACCH pristupu ima jasno razgraničene dijelove prostorije ovisno da li se u tom dijelu radi individualno, u grupi ili je to prostor namijenjen za opuštanje i slobodno vrijeme. TEACCH pristup pomaže učenicima da, ovisno u kojem dijelu učionice se nalaze, znaju što i kako trebaju raditi. Uspješan TEACCH program može značajno umanjiti edukatorovu potrebu za glasovnim naredbama i uputama za svaki pojedini zadatak, a učenicima se povećava njihova samostalnost.

KAKO TEACCH MOŽE POMOĆI MOJEM DJETETU?

TEACCH pristup može povećati djetetovu samostalnost kroz strukturirano učenje, vizualnu podršku i prilagodbu prostora. Učenici su u stanju predvidjeti sljedeće aktivnosti i razumjeti što se od njih očekuje u pojedinim zadacima što ih potiče ka primjerenim odgovorima i manje poteškoća u ponašanju.

teacch classroom

ZAŠTO KORISTITI TEACCH PRISTUP?

TEACCH je efikasan program kojim možemo osobu s autizmom potaknuti da bude usredotočena pri rješavanju zadatka, da ga rješava bez značajnije podrške druge osobe, te da prevlada probleme vezane uz promjenu okoline (tranzicije). TEACCH pristup je osmišljen kroz svjesnost da samostalnost osobe s autizmom uvelike utječe i na sposobnost učenja. Nadalje, ovim pristupom osobe s poremećajem iz autističnog spektra mogu se pripremiti za samostalan život i zaposlenje. Sve je više istraživanja u kojima se TEACCH pristup smatra znanstvenom metodom.

izvorni članak