Pika je poremećaj prehrane kojeg karakterizira jedenje nenutritivnih (nehranjivih) tvari.

Osobe s ovim poremećajem najčešće jedu različite tvari poput boje, plastelina, ljepila, kose, pijeska, sapuna, papira, zemlje, leda, drva i sl. Iako se takvo ponašanje redovito javlja kod male djece između prve i druge godine života, ono se u tom razdoblju smatra razvojno prikladnim. Djeca često znaju pojesti nešto što ne bi trebala, poput zemlje ili pijeska. Dok se takvo ponašanje javlja povremeno i rezultat je njihovog istraživanja okoline, smatra se razvojno prihvatljivim, no ako traje duže od mjesec dana te predstavlja kompulzivnu naviku, onda je riječ o pika poremećaju prehrane.


Pika se najčešće javlja kod djece u dobi od dvije do tri godine, kod osoba s razvojnim poteškoćama (mentalna retardacija, autizam), psihičkim problemima (OKP, shizofrenija), kod osoba s ozljedom mozga, kod trudnica te osoba s epilepsijom. Također se češće javlja kod žena, nego kod muškaraca.

bambino con mani in bocca piene di cioccolato