Neurofeedback je terapijska metoda bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Pomoću ove metode analizira se aktivnost moždanih valova koja se zatim pretvara u korisne informacije o tome kako mozak funkcionira. Na taj se način mozak može „vidjeti u ogledalu“, a s povratnim informacijama poboljšava se njegovo funkcioniranje. Važno je naglasiti da je postupak jednostavan, bezbolan i neinvazivan.

Neurofeedback tretman provodi se na način da se dijete ili odrasla osoba udobno smjeste na stolici. Terapeut mu na glavu stavi elektrode pomoću kojih aktivnost njegovog mozga postaje vidljiva na terapeutovom ekranu. Na taj način moždani valovi prate se u realnom vremenu. Dijete za to vrijeme na svom ekranu gleda određeni zanimljivi sadržaj (crtani film, igrica i sl.), a sve je popraćeno zvučnim signalima.

Trajanje jednog neurofeedback tretmana je 30 do 45 minuta. Kako bi se postigli određeni ciljevi potrebno je provesti najmanje 20 treninga. Najbolji rezultati postižu se kada se odrade dva do pet treninga tjedno. Preporučuje se da razmak između treninga ne bude veći od tri dana.

Različite poteškoće odnosno poremećaji povezani su sa specifičnim obrascima moždane aktivnosti. Pomoću neurofeedback metode moguće je trajno promijeniti „loše“ obrasce i naučiti mozak boljem funkcioniranju, te na taj način smanjiti ili ukloniti simptome poremećaja za koje je ova terapijska metoda namijenjena.

Neurofeedback se koristi kod djece i odraslih u tretmanu poremećaja pažnje i koncentracije sa ili bez hiperaktivnosti, poteškoća učenja, poremećaja senzorne integracije, jezično-govornih poremećaja, poremećaja slušnog procesiranja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja, razvojnih poremećaja (autizam), itd. Primjenom neurofeedback metode kod navedenih poremećaja primjećuje se značajno poboljšanje u socijalnim interakcijama, komunikaciji, pažnji i koncentraciji, emocionalnoj stabilnosti te ponašanju, slušnom procesiranju, govoru i razumijevanju.

Pozitivan učinak neurofeedback tretmana kod osoba iz spektra može se pročitati i u mnogim objavama znanstvenih istraživanja. Donosimo neke.

http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S1750946708001335
http://goo.gl/ruhZAJ
http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S175094670900110X
http://www.eeginfo.com/research/autism_main.jsp

12105899_905213482892066_5380320056084753410_n