Tretman ključnih odgovora je prirodna, slobodna intervencija koja se zasniva na prilikama i posljedicama koje se prirodno javljaju. Predstavlja bihevioralni model intervencije zasnovane na principima ABA-e. Razvili su ga dr. Robert L. Koegel, dr. Lynn Kern Koegel i dr. Laura Shreibman sa kalifornijskog sveučilišta u Santa Barbari.

Cilj ovog treninga je pojačavanje motivacije uvođenjem komponenti poput izmjena u aktivnostima, ohrabrivanja pokušaja, djetetovog izbora i miješanja rasporeda prethodno naučenih i novih zadataka. Ona skreće pažnju sa manje važnih područja i preusmjerava pažnju ka određenim najvažnijim područjima koje se smatraju važnim za općenito funkcioniranje djeteta.

Četiri najvažnija područja prepoznata su kao:
– motivacija
– djetetova samoinicijativa
– upravljanje sobom i
– reagiranje na različite zadatke.

Vjeruje se da unaprjeđivanje ovih područja ima utjecaj na poboljšanja i u mnogim ponašanjima koja nisu ciljana.

PRT se koristi za podučavanje jezika, smanjenje narušavajućeg/samostimulirajućeg ponašanja, kao i za poboljšanje socijalne, komunikacijske i obrazovne vještine usredotočivši se na ključna ponašanja koja utiču na širok niz ponašanja.

Dijete igra ključnu ulogu u određivanju aktivnosti i predmeta koji će se koristiti u radu. Na primjer, pokušaji djeteta da ostvari funkcionalnu komunikaciju nagrađuju se potkrijepljivanjem vezanim za djetetovo nastojanje da komunicira (npr. ukoliko dijete pokuša zatražiti plišanu igračku, dijete dobija plišanu igračku).

Svaki od programa se prilagođava kako bi ispunio ciljeve i potrebe djeteta i uklopio se u obiteljsku rutinu. Sesija najčešće uključuje šest segmenata tokom kojih se ciljaju jezik, igra i socijane veštine u strukturiranim i nestrukturiranim formatima. Sesije se mijenjaju kako bi se prilagodile naprednijim ciljevima i promjenjenim potrebama tokom razvoja djeteta.

PRT program najčešće uključuje 25 ili više sati rada tjedno. Svi koji su uključeni u život djeteta dosljedno bi trebali koristiti PRT metode u svakom segmentu života djeteta. PRT se opisuje i kao stil života koga usvaja zahvaćena obitelj.

PRT mogu provoditi psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, radni terapeuti i drugi stručnjaci koji posjeduju ABA certifikat.

early-treatment-made-significant-improvements-in-behavior-of-children-with-autism-spectrum-disorders