Djeca s poremećajem iz autističnog spektra, koja su sudjelovala u 40 satnom dramski orijentiranom programu kroz 10 tjedana, pokazala su znatna poboljšanja u društvenim vještinama u odnosu na drugu grupu djece koja nisu sudjelovala u tom programu. To je zaključak Vanderbiltove studije objavljene u časopisu „Journal of Autism and Developmental Disorders“.

Gluma je prirodan, interaktivan proces koji uključuje mnoge aspekte socijalizacije – promatranje, opažanje, tumačenje, te izražavanje misli, osjećaja i ideja. Blythe Corbett, profesor na Sveučilištu Vanderbilt glumu smatra važnim tretmanom u terapiji djece s poremećajem iz spektra autizma.

Nalazi ove studije daju uvjerljive dokaze o prednosti kazališta u poboljšanju društvenih vještina kod osoba s autizmom. „Promatrali smo mnogo aspekata društvenih vještina i ustanovili značajan terapijski učinak u društvenoj kogniciji i komunikaciji kod djece s ovim poremećajem“ – rekao je Corbett.

U studiju je bilo uključeno 30 djece u dobi između 8 i 14 godina. 17 ih je sudjelovalo u programu, dok je ostalih 13 bilo u kontrolnoj skupini. Grupa djece uključene u program pokazala je značajne promjene u sposobnosti prepoznavanja i prisjećanja lica, što su potvrdile i promjene obrazaca nakon što su sudionici ugledali poznata lica.

Djeca koja su sudjelovala u programu također su pokazala više zanimanja za grupnu igru sa djecom izvan programa, kao i poboljšanje u komunikaciji u svojim domovima i zajednicama.

Uz korištenje kazališnih tehnika, kao što su igranje uloga i improvizacija, sudionici programa su radili u paru sa tipično neurorazvijenim glumcima, vršnjacima iz Sveučilišne škole u Nashvillu. Njihovi vršnjaci su bili educirani kako bi osigurali zanimljivo i dinamično okruženje u učenju, punom podrške, dozvoljavajući djeci s autizmom vježbanje i izvođenje osnovnih društvenih vještina. Veliko finale ovog programa bila je izvedba predstave u kojoj su sudionici studije i njihovi partneri, neurotipično razvijeni vršnjaci, dijelili pozornicu u jedinstvenoj suradnji između umjetnosti i znanosti.

“Vršnjaci mogu biti poticajni kroz njihovu sposobnost približavanju i podučavanju djece s poremećajem iz autističnog spektra, te ih podučiti raznim osnovnim društvenim vještinama“ – rekao je Corbett. „ “Kombinirajući glumačke tehnike koje poboljšavaju našu sposobnost i motivaciju za komunikaciju s drugima, možemo promijeniti način na koji se djeca s autizmom odnose i doživljavaju društveni svijet“.

Izvorni članak:
http://news.vanderbilt.edu/…/theatre-program-benefits-chil…/

Link na studiju: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-015-2600-9

12140703_903619849718096_8660861826587995608_n